AASTA KÜLA 2015 KONKURSI ANKEET

 

1.    KÜLA/ALEVIKU/KÜLADE PIIRKONNA  NIMI
(edaspidi nimetatud ühise nimetusena küla) 

 

2.    VALD

 

3.    MAAKOND

 

4.    POSTIAADRESS

 

5.    KODULEHT

 

6.    KONTAKTISIK KÜLAS, TELEFON, E-POST

 

7.    KÜLAELANIKE ARV

 

8.    Küla lühitutvustus (max 10 lauset) - mõni ajalooline fakt, tuntud objekt, kuulus elanik, vaatamisväärsus vms.

 

9.    Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad?

 

10.Millised on küla peamised eesmärgid? Millal valmis küla arengukava?

 

11. Milliseid traditsioonilisi ettevõtmisi on külal:

a)    külasiseselt

b)    koos teiste küladega

c)    rahvusvahelise koostööna

 

12. Õnnestunud projektid, ettevõtmised 2012-2014 aastal (eesmärk, mida tehti, kui palju inimesi kaasati, kes oli sihtrühm, kes rahastaja või tehti omavahenditega ).

 

13. Milliseid ja kellele suunatud tegevusi on plaanis ellu viia aastal 2015?

 

14. Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud:

a)    kohapealse ettevõtluse arengule,

b)    heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele,

c)    haridus- ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele, põlvkondadevahelise sideme tugevdamisele,

d)    kogukonna ühtsustunde tugevdamisele.

 

15. Kuidas tutvustate küla lugu ja traditsioone? Kas talletate küla ajalugu?

 

16. Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö?

 

17.Miks peaks teie küla/külade piirkond/alev saama Aasta külaks?

 

18.Kui soovid lisada, mis on teie külas erilist, silmapaistvat või kust leiada lisamaterjali, siis pane see siia kirja.

 

Lisa üks pilt külast, mida soovid küla tutvustuseks avalikkusele näidata.

 

 

 

Küsimustiku täitja nimi:

Telefon:

E-mail:

 

 

Täidetud ankeet saata 10. märtsiks 2015.a. aadressil: laaneliider@kklm.ee