Arhiiv

Sotsiaaltöö ja tervishoid
 


Paindlikum toimetulekutoetus võib tulla juba 2018. aasta jaanuaristÜksi elava pensionäri toetusest

 

 

 


Sotsiaalhoolekande ülesanded on kohalikus omavalitsuses sotsiaalteenuste , vältimatu sotsiaalabi andmise ning sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning muu abi andmisega seonduva korraldamine ; sotsiaalsete erivajadustega inimeste kaitse korraldamine ; kohaliku sotsiaalregistri pidamine ning sotsiaalregistrist laekuva informatsiooni edastamine Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud korras.

 

Sotsiaalteenused on:

 

sotsiaalnõustamine - isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

  

 

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Sotsiaaltoetuse taotlemise avaldus  doc pdf

Sotsiaaltoetuste määrad 2017

Kullamaa vallas toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

 

Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus doc  pdf

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Hooldatava isiku hindamise akt doc  pdf

Avaldus seoses kõrvalabi vajadusega doc  pdf

Sotsiaalkorteri taotlemise, üürile andmise ja kasutamise kord

Õpilastele sõidukulu hüvitamise ulatus ja kord 

Hüvitise taotlemise vorm pdf

https://www.haigekassa.ee/inimesele/blanketid

Sotsiaalkindlustusameti blanketid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles