Arhiiv

Uudised
 

Konkurss "Märka Leaderit" (7 aprill 2011)

Maamajanduse Infokeskus kuulutab välja konkursi „Märka Leaderit“.
Konkursi eesmärk on tutvustada ja tunnustada Eesti maaelu arengukava
2007-2013 (MAK) Leader meetmest toetust saanud parimaid projekte ja neid
teostanud ettevõtjaid, vabaühendusi ja kohalikke omavalitsusi.

Konkursil osalevad Leader projektid viies kategoorias: parim
põllumajandusprojekt, parim maaettevõtlusprojekt, parim keskkonnaprojekt,
parim noorteprojekt ja parim koostööprojekt. Üks projekt võib kandideerida ka
mitmes kategoorias.

Konkursile võivad projekte välja pakkuda kõik soovijad: kohalikud
omavalitsused,  piirkondlikud arenduskeskused, erialaliidud, nõustajad,
kohalikud tegevusgrupid, piirkonna ettevõtjad ja elanikud.

Parimad MAK Leader projektid valib välja hindamiskomisjon. Võitjaid
autasustatakse 2011.a. juuli keskel üle-Eestilisel Leader tunnustusüritusel.
Parimad projektid saavad auhinna ja neid tutvustatakse spetsiaalses trükises.
Auhinnad loositakse välja ka projektide konkursile esitajatele.

Projekte saab konkursile esitada kuni 30. aprillini 2011.a.
Vormid ja lisainformatsioon on saadaval Maamajanduse Infokeskuse veebilehel
maainfo.ee/leader/konkurss.

Leader toetusprogramm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis sai
alguse juba 1991. aastal. Praegu rakendatakse Leader meedet Eesti maaelu
arengukava 2007 – 2013 raames.

Eestis tegutseb 26 Leader tegevusgruppi, mis hõlmavad 99% Eesti
maapiirkonnast.

Eesti maaelu arengukava 2007 – 2013 Leader meede eesmärkideks on kohaliku
algatuse edendamine, põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime
parandamisele kaasa aitamine, maapiirkonna elukvaliteedi parandamine,
majandustegevuse mitmekesistamine ja otsustusõiguse andmine kohalikule
tasandile Leader kohalike tegevusgruppide kaudu.

Lisainformatsioon:
Krista Kõiv,
Maaelu- ja kalandusvõrgustiku
osakonna juhataja
Tel.: 511 2562
kk@maainfo.ee Bremse,
Maaeluvõrgustiku
büroo juhataja
Tel.: 515 6412
ave@maainfo.ee Lambur,
Maaeluvõrgustiku
büroo juhtivspetsialist
Tel.: 384 9728
reve@maainfo.ee

Ave

Reve

www.maainfo.ee/leader/konkurssTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles