Arhiiv

Uudised
 

MRS alusel kasutusvaldusesse antud maadest (10 märts 2011)

Läänemaal on alates 2004. aastast antud riigi poolt 121 isikule kasutusvaldusesse 499 kinnistut kogupindalaga 6659 ha.
 
Kasutusvaldusesesse antud maa omandamise õigus tekib kasutusvaldajal kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest. Selle maa võõrandamist kasutusvaldajale korraldab maavanem.
 
Kasutusvaldusesse antud maad saavad omandada isikud, kelle kasuks kasutusvaldus seati, kes tegeleb põllumajandusliku tootmisega, ei ole andnud maad teise isiku kasutusse, ei ole raiunud kasutusvaldusesse antud maal kasvavat metsa ja ei oma riigi ees kasutusvaldusega ega maa erastamisega seotud võlgnevusi. Teatud piirangud on nende maade väljaostmisel, mis asuvad looduskaitse- või muinsuskaitsepiirangutega aladel või kui neil maadel leidub maavarasid.
 
Kasutusvaldusesse antud maa ostuhinnaks on maa harilik väärtus ehk sisuliselt turuhind, mis määratakse erakorralise hindamisega. Maa omandajale lisanduvad tehingu notariaalse vormistamisega kaasnevad kulud.
 
Maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maa omandamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus maavanemale. Taotlusele tuleb lisada kviitung riigilõivu tasumise kohta summas 31,96 eurot. Taotluse vorm on prinditav Lääne MV kodulehelt http://www.lmv.ee/ Teenused/Maa-asjad.
 
Täiendav info
Lääne MV maatoimingute talitusest, tel 47 25 653.


Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles