Arhiiv

Uudised
 

Infopäev Reoveekäitlus talus" (19 november 2010)


Ootame infopäevale põllumajandustootjaid ja teisi maaelanikke, kelle majapidamine asub hajaasustuses. Sellel päeval tuleb juttu reovee ja joogiveeprobleemide lahendamisest. Sõnnikukäitlus ei ole selle päeva teema, kuid käsitletakse loomafarmidega seonduvaid keskkonnaprobleeme hajaasustuses, sh mõju joogiveehaaretele ja farmi vete käitlust.
Palun  teavitage võimalust mööda inimesi,  kes võiksid sellest koolitusest  huvitatud olla ja kellele see oleks vajalik. Rääkima tulevad oma ala asjatundjad.
 
Sirje Sultsing
Läänemaa Nõuandekeskus   
www.nouandla.ee
4729007, 56506109
 
Infopäev „Reoveekäitlus talus“
Teisipäeval, 30. novembril Haapsalus, Läänemaa Arenduskeskuses, Lihula mnt 3
Kell 10.00-16.30
Teemad
Seadusandlusest tulenevad nõuded reoveekäitlemisel  ja joogiveega  varustamisel.
Heitvee veekogusse või pinnasesse juhti­mi­se kord, kanalisatsiooniehitiste vee­kaitse­nõuded, omavalitsuste ÜVK aren­damise kavad ja eeskirjad
Reovee liigid ja mõju keskkonnale. Reovee ärajuhtimine (torustikud, kaevud, pumplad) ja äravedu.
Kuivkäimlad ja kogumiskaevud. Reovee pinnapuhastid. Väikesed kompaktpuhastid. Reoveepuhasti asukoha valik. Reovee sete  ja selle käitlemine. Reoveepuhastite hooldus.
 
Lektorid
Milvi Aun – keskkonnaameti veemajanduse koordinaator
Aare Kuusik -  vee- ka kanalisatsioonisüsteemide spetsialist, OÜ Vetepere.
 
Infopäev on osalejatele tasuta ja toimub MAK meetme 1.1. toetuse abil.
Info ja registreerimine: tel 4729007, 56506109;  e-post  info@nouandla.ee
                    
 


Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles