Arhiiv

Uudised
 

Väikesoojatootjate probleemide kaardistamine (20 juuni 2010)


10. juunil kogunes Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingus väikesoojatootjate
initsiatiivgrupp. Kohtumise tulemusel moodustati EJKÜ Soojusettevõtete
nõukogu alla Väikesoojatootjate töögrupp, mille eesmärgiks on lahendada
väikesoojatootjate tegevuses ette tulevaid probleeme, et tagada
väiketootjate elujõu säilimine.

Töögrupp tegi ettepaneku kaardistata olulisemad väikesoojatootjate
tegevusprobleemid ning kaasata protsessi ka mitteliikmed. Kohtumisel leidsid
probleemidena ära märkimist näiteks soojusvaldkonna ebaadekvaatne
kajastamine meedias, infovahetuse puudumine väiketootjate vahel, oskusteabe
puudumine väikeettevõtetes, vähesed vahendid investeerimiseks,
hinnakooskõlastamisprotsessi ümberkorraldused (hinna kooskõlastamine
Konkurentsiametis).

Kutsume Teid teemal kaasa mõtlema ning palume märkida üles probleemid, mis
Teie töös, soojatootmise valdkonnas, hetkel aktuaalsed on. EJKÜ
Väikesoojatootjate töögrupp koostab saadud vastuste alusel edasise
tegevuskava ning püüab ühise jõuna valdkonna arengus kaasa rääkida. Soovitav
on lisaks probleemi nimetamisele lisada ka lühike selgitus/olukorra
ülevaade. Kui Te ei ole valdkonnaga väga lähedalt seotud, võite e-kirja
edastada teemaga paremini kursis olevale kolleegile.

Ootame Teie vastuseid hiljemalt 9. juuliks EJKÜ meiliaadressile
epha@epha.ee.Parimate soovidega

Liina Rohila

EJKÜ sekretär-juhiabi

tel 6556 275

e-mail <mailto:epha@epha.ee> epha@epha.ee
Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles