Arhiiv

Uudised
 

Kullamaa vald lahkub LOVL-st (22 detsember 2009)

Kullamaa Vallavolikogu
 
Pressiteade
 
22. detsember 2009.a.
 
21. detsembril 2009 toimunud istungil otsustas Kullamaa Vallavolikogu astuda välja Läänemaa Omavalitsuste Liidust.
 
Istungil viibis 11-nest  liikmest 10. Otsuse poolt hääletas 7 liiget (Einar Pärnpuu, Arvo Riisalu, Hannes Smitt, Hannes Kuuser, Rita Saviir, Inge Matteus, Tiia Topper.) Erapooletuks jäid Marek Topper, Harry Loorits ja Jaanus Ratas. Haiguse tõttu puudus Kristel Jammer.
 
Väljaastumise ajendiks sai  koostöötahte puudumine omavalitsusliidus, mis väljendub  mitmete eelnevalt kokkulepitud projektide rahastamise mitterealiseerumises kokkulepitud mahus, tekkinud usaldamatuse ja mittemõistmise õhkkonnas.
 
Eelnevatest koostöökokkulepetest tuleb negatiivsena ära märkida Kullamaa valla jaoks äärmiselt olulise projekti, Kullamaa noortekeskuse, ehitamise KOIT kavast rahastamise ümbermängimine väga segastel asjaoludel.
 
Nördimust tekitab ka Kullamaa valla ja redaktsioonikomisjoni poolt tehtud LOVL põhikirja muudatusettepaneku mittearvestamine. Aukohtu moodustamise ettepanek hääletati maha, kuigi enamus (24) oli poolt, vähemus ei aktsepteerinud enamuse soovi. See näitab, et LOVL-s  ei ole koostöövalmidust ja arusaamist aumehelikust asjaajamisest.
 
Äärmiselt negatiivse asjaoluna tuli aasta lõpus ilmsiks terve aasta kestnud kuluka projekti „Läänemaa omavalitsuste ühtne jäätmeveokonkurss“ korraldamise lõpptulemus, mille kohaselt konkursi võitnud firma, AS Jõgeva Elamu, loobus lepingust. See seab omavalitsused täna väga keerulisse situatsiooni ühe oma põhiülesande, jäätmehoolduse, korraldamisel.  Sellest nähtub, et omavalitsusliit ei suuda ette valmistada ja ellu viia temale valdade poolt usaldatud ja rahastatud põhikirjaliselt ettenähtud ülesandeid.
 
Kullamaa vald, EMOL-i liikmena, on jätkuvalt avatud koostööle kõigi valdadega ja omavalitsusliiduga ning on nõus osalema ülemaakonnalistes projektides omaosalusega vastavalt  osaluse määrale.
 
Kullamaa Vallavolikogu loodab, et Läänemaa Omavalitsuste Liit teeb tekkinud olukorrast omad järeldused, kuna on informatsiooni, et ka teised omavalitsused kaaluvad Kullamaaga sarnast otsust. Oleme seisukohal, et koostöö valdade vahel on äärmiselt oluline, kuid see peaks toimuma uuel organisatsioonilisel ja eetilisel tasandil.
 
Kauneid jõule ja jätkuvat  koostööd uuel aastal!
 
 Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles