Arhiiv

Uudised
 

7.05.09 Volikogu istungi teade (30 aprill 2009)

Kullamaa Vallavolikogu järgmine istung toimub neljapäeval, 7. mail  2009,  algusega kell 15.00 Kullamaa vallamajas.
 
P ä e v a k o r r a s :
 

1. Kullamaa valla jäätmekava vastuvõtmine

2. Korraldatud jäätmeveo avalik konkurss - info

3. Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine Euroopa Parlamendi valimisteks

4. Seisukoha võtmine omavalitsusfoorumi pöördumise osas

 

eelnõud

 


20 märts 2009 istungil:
 
1. Kinnitati Kullamaa valla pedagoogide töötasustamise alused.        
2. Võeti vastu Kullamaa Valla 2009.a. eelarve.
3. Võeti vastu otsus Jüritoa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemiseks.
4. Võeti vastu otsus rahaliste kohustuste võtmiseks Hajaasustuse veeprogrammis osalemiseks.
5. Võeti vastu otsus rahaliste kohustuste võtmiseks 2009 – 2012 KOIT kava eeltaotluse koostamiseks.
 

 


27. veebruar 2009 istungil:

1. Kinnitati alates 1. maist 2009 vee-ettevõtjaks AS Matsalu Veevärk.
2. Kinnitati muudatused vallavalitsuse struktuuris, teenistujate koosseisus ja palgatingimustes.
3. Kinnitati kahe kasutusvaldusse antava vaba põllumajandusmaa erastajad.
4. Kinnitati  Kullamaa valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.
5. Kinnitati hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord.
6. Kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan 2009. aastaks
 

30. jaanuar 2009 istungil:
 
- Võeti vastu Kullamaa Lasteaia arengukava 2009 – 2011
- Võeti vastu Kullamaa Keskkooli arengukava  2009 - 2011
- Võeti vastu otsused Ettepaneku tegemiseks kasutusvalduse avalduse esitanutele  kokkuleppe sõlmimiseks.
- Kehtestati Läänemaa omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri koos Kullamaa valla lisaga
- Määrari Kuullamaa valla 2008.a. aastaaruande audiitoriks AMC Autit OÜ
- Otsustati maksta vallavanemale preemiat
 


Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles