Arhiiv

Uudised
 

Ühinemislepingute avalikustamine ja rahvakoosolek (7 oktoober 2016)

Kullamaa Vallavolikogu on suunanud avalikule väljapanekule
 3. oktoober – 24. oktoober 2016.
  • Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu projekti ning
  • Kullamaa valla, Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu projekti.

 

Ühinemisteemaline rahvakoosolek 20.10.2016 kell 18.00 Kullamaal!


Elanike arvamuse väljaselgitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta (rahvaküsitlus) toimub 18.-20.11.2016.


Ühinemistegevuste ajakavad Märjamaa ja Lääne-Nigula suunal

 Ühinemisläbirääkimised Lääne-Nigula suunal

Ühinemislepingu projekt

Kullamaa Vallavolikogu 09.09.2016 otsusega nr 49 otsustati
Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu projekti avalikkusele suunamine  3. oktoober – 24. oktoober 2016.

Ühinemislepingu projektiga on võimalik tutvuda Kullamaa Vallavalitsuses, Kullamaa Raamatukogus, Liivi Raamatukogus ja valla kodulehel www.kullamaa.ee
Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ning selle lisadele esitada kirjalikult aadressil Kullamaa Vallavalitsus Kullamaa küla Kullamaa vald Lääne maakond 90701 või e-postile info@kullamaa.ee hiljemalt 26. oktoobriks 2016.

Ühinemislepingu projekt (01.09.2016)

Lisad:

Lisa 1. Seletuskiri

Lisa 2. Lääne-Nigula valla kaart 1:50 000

Lisa 3. Osavalla põhimääruse projekt

Lisa 4. Lääne-Nigula valla juhtimisstruktuuri projekt

Lisa 5. „Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu investeeringud (sisaldub lepingus)

Lisa 6. Kullamaa valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 7. Lääne-Nigula valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 8. Martna valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 9. Noarootsi valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 10. Nõva valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne


Ühinemisläbirääkimised Märjamaa  suunal

Ühinemislepingu projekt

 

Kullamaa Vallavolikogu 30.09.2016 otsusega nr 53 otsustati
Kullamaa valla, Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek 3.10.2016 kuni 24.10.2016

Kullamaa Vallavalitsuses, Kullamaa Raamatukogus, Liivi Raamatukogus ja valla kodulehel www.kullamaa.ee.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ning selle lisadele esitada kirjalikult aadressil Kullamaa Vallavalitsus Kullamaa küla Kullamaa vald Lääne maakond 90701 või e-postile info@kullamaa.ee  hiljemalt 24.10.2016.


Ühinemisleping


Lisad:


Seletuskiri

Kaart

Ühinemislepingu investeeringute kava

Märjamaa valla majandusaasta aruanne

Vigala valla majandusaasta aruanne

Kullamaa valla majandusaasta aruanne

Osavalla põhimääruse projekt
Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles