Arhiiv

Uudised
 

Maavalitsus ootab seisukohti raudteejaama lahendusele (28 detsember 2015)


Lääne maavalitsus koostab Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee teemaplaneeringut. Raudteetrass planeeritakse täies pikkuses elektrifitseerituna koos vajalike jaamade, peatuskohtade ja toetava infrastruktuuriga. Haapsalu linna osas parima trassivaliku tegemiseks on Lääne maavalitsus koostanud küsitluse, millele saavad kõik vastata.​

 

Haapsalu linnastus on peatuskohad ette nähtud Uuemõisasse, Kastani piirkonda ning ajaloolise raudteejaama lähipiirkonda. Raudteejaama peatuskoht sõltub Riisipere-Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude ühendamise lahendusest. Eelnimetatud lõikude ühendamiseks on kaks põhimõttelist lahendust: Rohuküla otseläbimurde või Õhtu kalda tupiku kaudu. Need lahendused on täpsemalt koos joonistega küsitluse juures lahti seletatud. Kokku on teemaplaneeringu raames välja töötatud 4 trassialternatiivi, mille kohta ootamegi kohalike elanike seisukohti.  

 

Kohaliku kogukonna arvamus on üks oluline trassivaliku kriteerium. „Teemaplaneeringu esimest eskiisi tutvustasime 2015. aasta mais, siis huvi Haapsalu lahenduse vastu peaaegu polnud. Samas on raudtee väga suure ruumilise mõjuga objekt, mistõttu soovime otsustusprotsessi kaasata võimalikult palju kohalikke inimesi," sõnas Lääne maavalitsuse raudtee planeeringu projektijuht Liis Moor.

 

Esimese eskiisi kohaselt oli eelistatud trassikoridor Rohuküla otseläbimurre. Küsitluse tulemusi arvestame teise eskiisi koostamisel.

 

Ajalooliselt on Rohuküla ühendus käinud Raudteetammi kergliiklusteel paikneva tupiku kaudu. Sellisel juhul ületab rong manööverdamisel Kiltsi tee kahel korral, mille jooksul on autoliiklus peatatud. Haapsalu linna üldplaneeringuga on raudteejaam planeeritud Lihula mnt viadukti kõrvale, Haapsalu-Rohuküla lõiku ette ei nähta. Teemaplaneeringu eesmärk on planeerida raudteetrass kuni Rohukülani, võimaldamaks  raudteed kasutada ka Hiiumaa elanikel. 

 

Küsitlus on avatud 10. jaanuarini ning sellele saab vastata siin: http://laane.maavalitsus.ee/kusitlus

 Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles