Arhiiv

Uudised
 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 16. märtsist 2015 (13 märts 2015)

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 16. märtsist 2015

 

Lääne Maavalitsus annab teada, et  algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi,Ridala ja Vormsi vallas.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusegamaapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbiaidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotledahajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide,juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

 

Toetust saavad taotleda füüsilisedisikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistriandmete kohaselt 1. jaanuarist 2015, millele nad toetust taotlevad.

 

 Maksimaalne toetus programmist onühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustamavähemalt kolmandiku projekti kuludest.

 

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavadEASi veebilehel: 

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale ja Lääne Maavalitsuse veebilehel: http://laane.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm.  

 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitadamajapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 16.03.2015.a jaesitamise viimane tähtpäev on 18.05.2015.a.

 

 Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles