Arhiiv

Uudised
 

Muutused Sotsiaal-kindlustuses (30 detsember 2013)

Sotsiaalkindlustusameti pressiteade 30.detsembril 2013

  

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas alates 1. jaanuarist 2014.

  

Suurenevad vanemahüvitise arvutamise alusandmed. 2014. aastal lähtutakse järgmistest suurustest:

1.            Vanemahüvitise määr on 320 eurot kuus.

 Hüvitise määra suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kellel eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (nt mittetöötanud õppurid);

 

2.            Töötasu alammäär on 355 eurot kuus.

Töötasu alammäära suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kelle eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu oli alampalgaga võrdne või sellest väiksem;

 

3.            Vanemahüvitise ülempiir on 2378,25 eurot kuus (s.o üle-eelmise aasta keskmise kuutulu kolmekordne suurus).

Maksimumhüvitist makstakse vanemale, kelle eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu oli märgitud summaga võrdne või sellest suurem.

 

Jõustub vanemahüvitise seaduse muudatus, mis reguleerib vanemahüvitise suurust, kui hüvitise saaja saab samaaegselt töist tulu. Kui hüvitise saaja töine tulu samal kalendrikuul on suurem kui hüvitise määr, vähendatakse hüvitist. Uus hüvitise vähendamise valem on lihtsam, läbipaistvam ja lapsevanemale soodsam.

Kasutatakse valemit: hüvitis – (tulu – hüvitise määr)/2.

Seejuures säilitatakse alati vähemalt pool isikule määratud hüvitisest. Samuti ei vähendata seda alla hüvitise määra suuruse summa.

 

Hüvitist makstakse täiel määral, kui hüvitise saaja töine tulu samal kalendrikuul on kuni hüvitise määra suurune summa, s.o 320 eurot kuus.

             

Lapsepuhkuse päevatasu suurus on ühele tööpäevale vastav tasu töötasu alammäärast – 2014. aastal on see 16,97 eurot. Töötasu alammäär 2014. aastal on 355 eurot.

Lapsepuhkust antakse emale või isale tema soovil igal kalendriaastal:

             3 tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14aastast last;

             6 tööpäeva, kui tal on kolm või enam alla 14aastast last või vähemalt üks alla 3aastane laps.

                                                                                                            

Pensionide täiendav maksuvaba tulu suureneb 216 euro võrra aasta kohta ehk 18 euro võrra kuus, mis tähendab, et pensionidele tehtav täiendav maksuvaba tulu määr on 2520 eurot aastas ehk 210 eurot kuus.

Seega koos üldise maksuvaba tuluga on pensionäridel õigus saada alates 2014. aastast tulumaksuvaba tulu 354 eurot kuus (4248 eurot aastas). See osa pensionist, mis ületab 354 eurot, maksustatakse tulumaksuga.

 

 

 

 

www.ensib.ee 
Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles