Arhiiv

Uudised
 

Tähelepanuks õpihuvilistele (2 august 2013)

 

07.08.2013

PRESSITEADE                                                                               

Ametiõpe veel töötutele noortele ja tööhõiveta lapsevanemaile

 

Pärnumaa kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses on alanud registreerumine ametiõppe projekti „Osaoskus on ameti alus“. Projekti eesmärk on aidata alustada tööelu 16–24-aastastel töötutel noortel, kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või selle katkestanud  ja kuni seitsmeaastase lapse vanematel, kes on vähemalt viimased 18 kuud olnud kodused ja tööhõiveta.  

 

Esialgse ametioskusega tööle või kooli
Projektiga liitunud õppurid saavad poole aasta jooksul jooksul õppida ja proovida täpselt seda ametit, mis meeldib. Pärnumaa kutsehariduskeskuses on valida ligi 30 eriala vahel, koolil on hästitoimiv praktikaettevõtete võrgustik.  Lõpetajad saavad täiendkoolituse tunnistuse, mis annab õiguse alustada ametiga. Kui on soov õpinguid jätkata ametikoolis, siis saab projekti käigus omandatud erialained ning praktika üle kanda.

Projektiga liitunud noortele toimub kahepäevane avaseminar, korraldatakse eriala- ja projektiteemaga seotud konsultatsioone ja nõustamisi. Noortele, kes pole varem omandanud eriala või ei soovi töötada juba õpitud erialal, toimub õpingute eelne karjäärinõustamine ning kümnepäevane tööpraktika ettevõttes erialal, mida soovitakse õppida. Kõik noored saavad karjäärinõustajaga aru pidades koostada endale karjääriplaani.

Projekti ametiõppe kursus koosneb tööeluks vajalikest üldõpingutest (kuni 160 tundi) ja sissejuhatavast erialamoodulist valitud ametiõppesse (kuni 160 tundi). Õpingutele järgneb kahenädalane erialane koolipraktika ning tööpraktika ettevõttes. Paralleelselt õpingutega osalevad õppurid tööklubis, kus omandatakse töö- ja karjäärialaseid oskusi ja arutletakse erinevatel tööelu teemadel. Teemasid klubiüritustele saavad välja pakkuda ka õppurid ise.  

 

Millal alustada
Esimene koolitusgrupp alustab juba 2013. a septembris, järgmised 2014. a veebruaris ja augustis. Kokku kestab projekt "Osaoskus on ameti aluseks“ 2015. aasta veebruarini ja selle aja sisse mahub kuni kolm gruppi, mis annab ametialased oskused vähemalt 45 inimesele.

Projektis osalevatele noortele makstakse stipendiumi
õppetundide ja praktikapäevade ajal 3,84 eurot päevas ning sõidutoetust arvestusega 0,1 eurot kilomeeter kodust kooli ja praktikale ning tagasi sõiduks. Noorte tööpraktika juhendajaile ettevõtetes makstakse juhendamistasu.

 

Küllalt lühike õpiaeg koos praktikaga töökohas pakuvad hea võimaluse nii ametiõppijal kui ka tööandjal näha, kas on mõlemapoolne huvi, et sõlmida tööleping.

 

Kuidas projektiõpilaseks hakata?
Koolitusgruppidesse registreerimine on juba avatud
http://bit.ly/12DzBFM. Erialadega saab tutvuda Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kodulehe  www.hariduskeskus.ee kaudu. Lisainfo nii õppureile, ettevõtetele kui ka potentsiaalsetele partnerorganisatsioonidele projektijuht Mare Raid’ilt telefonil: 56 257 560 või e-postil: mare.raid@hariduskeskus.ee. Projektiuudiseid saab lugeda, et sündmustega kursis olla, läbi FB konto „Alustame Ametist“.

 

Projekti plakatid ning infovoldikud on toimetatud Eesti Töötukassa piirkondlikesse osakondadesse ning viidud omavalitsustesse. Teavitusmaterjale saab projektijuhi kaudu ka tellida asutustesse või organisatsioonidesse, kus liigub ametiõppe projekti sihtrühm.

Projekt „Osaoskus, karjäärinõustamine ja tööpraktika Pärnumaa Kutsehariduskeskusest on ameti aluseks“ viiakse ellu Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ abil.

 

 

Voltveti koolituskeskus Tihemetsas
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
tel: 56 257 560
mare.raid@hariduskeskus.ee

Mare Raid
ProjektijuhtTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles