Arhiiv

Uudised
 

Kulu põletamine (18 aprill 2013)

Hooletus ees, tuletõrjuja taga

 

Kätte on jõudnud kevad, mis on töökas aeg nii aiapidajatele kui ka tuletõrjujatele, seega pole üleliigne tuletegijatele põhitõdesid korrata.

Igale endast lugupidavale inimesele ei tohiks enam üllatuseks olla tõsiasi, et kuluheina ja roostiku põletamine on keelatud. Arvestades, et kulu põletamise käigus võivad süttida metsad, see on maha põletatud  hooneid ja seeläbi hukkunud inimesi, on kahtlemata tegemist igati mõistliku keeluga.   

Autojuhtidele tuletaks ikka ja jälle meelde, et suitsukoni kustutamiseks on igas autos olemas suitsutops. „Tänu“ suitsukonide autoaknast väljalennutajatele laiuvad kevadeti sõiduteede ääres mitte sinililleaasad vaid ärapõlenud kuluga mustad väljad.

 

Ka lõkkele kehtivad nõuded

Kulu süttib tihtipeale ka hooletult tehtud lõkkeasemest. Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt kaheksa meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast, tuleohtlikul ajal vähemalt kümne meetri kaugusel metsast.

Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast, tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.

Tuleohtliku aja alguse, lõpu ja piirkonna määrab Päästeamet, teavitades avalikkust meedia vahendusel. Samuti on huvilistel võimalik jälgida tuleohu indekseid EMHI kodulehelt http://www.emhi.ee/

Tuleohu vältimiseks:

-         puhasta lõkkekoha ümbrus kuivanud taimestikust

-         ümbritse lõkkekoht pinnasevalli või kividega

-         jälgi tuule suunda (et sädemed ei ohustaks lähedal paiknevaid hooneid) ja kiirust (puude oksad ei liigu tuule käes üldse või liiguvad vähesel määral)

Lõkkekohas peab olema käepärast tulekustutusvahend, lõkke tegija peab arvestama, et tulekustutusvahendiga tagatakse tule kustutamine ja selle leviku piiramine. Lõkkekohas tuleb tagada pidev järelevalve, põlemisjääkidel tuleb lasta täielikult ära põleda, ennem lahkumist vala lõkkekoht veega üle või kata liiva või mullaga. Kui tuli juhtub lõkkeasemest väljuma ja seda ei ole võimalik endal käepäraste vahenditega kustutada, tuleb helistada hädaabi numbrile 112. Samas ei tohi tule taltsutamisel üle hinnata enda võimeid - kui tunned, et ei suuda ise tulele piiri panna, eemaldu ohutusse kaugusesse ja oota ära päästjad. Kindlasti on tuletõrjujatele suureks abiks, kui mõtled välja ja annad neile edasi teabe lähima tulekustutusvee ammutamise kohast.

 

Väligrilliga rõdul küpsetada ei tohi

Kuna grillseadmeid on väga erinevaid, tuleb nende ohutuks kasutamiseks lähtuda eelkõige tootjapoolsetest juhistest. Üldjuhul on kasutusjuhises määratletud, et tegemist on välistingimustes kasutamiseks mõeldud grillseadmega ja seda tuleb kasutada tasasel pinnal väljaspool siseruume. Sõltuvalt grillseadme tüübist, on ohutusvahemaad hoonest hõõguvatel sütel töötava grillseadme puhul vähemalt kaks meetrit ning lahtise leegiga küttepuid põletava seadme puhul vähemalt viis meetrit. Juhiks tähelepanu tõsiasjale, et ohutusvahemaad tuleb hakata arvestama hoone välisseinast või -piirdest, rõdu on tinglikult hooneosa, seega ei tohi välistingimustesse mõeldud grillseadet rõdul kasutada.  

Mõttekas on enne igasugust tule tegemist ohutusnõuete täpsustamiseks helistada päästeala infotelefonile 1524, sealt korratakse helistajale üle põhitõed.

Nagu igal kevadel, nii ka sel korral, teostab Lääne päästekeskus kontrollreide, ohjeldamaks kulupõletamise keelu eirajaid ja hooletuid lõkketegijaid. Küttekoldevälise tule tegemise tuleohutusnõuete rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 800 eurot. Rahatrahvi jutt võib lugejale tunduda küll hirmutavana, kuid eeldame, et enamik lõkketegijaid teeb neid vastavalt ohutusnõuetele, sel juhul tuleb trahvijutt võtta pigem teadmiseks.   

Tuleohutut kevadet!

 

Jaak Jaanso

tuleohutuskontrolli büroo

juhatajaTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles