Arhiiv

Kullamaa kalmistu
 

Kullamaa kalmistu asukoht ja kontakt

Kullamaa kalmistu asub Kullamaa külas, kabeli maaüksusel. Üks osa on Kullamaa valla omand ja üks osa EELK Kullamaa Püha Johannese koguduse omand (kirikuaed). Kullamaa kalmistu kasutamise eeskiri on avaldatud Riigi Teatajas.


Kalmistu on avatud iga päev.


Kalmistuvaht Martin Tuulik.


Tööpäevadel kell 9.00 – 16.009.00 – 16.00, tel. 56875143, e-post: info@kullamaa.ee.


Matuse registreerimise ja hauaplatsi eraldamise korraldab kalmistuvaht. Luba matmiseks antakse surmatõendi alusel. Haua kaevamine ja matmine ilma kalmistuvahi nõusolekuta on keelatud. Vajalikud dokumendivormid matmise registreerimiseks ja hauaplatside kasutamiseks kehtestab vallavalitsus.


Kogudusele kuuluvale kalmistu osale matmiseks annab loa kogudus. Koguduse kantselei on avatud ja õpetaja kõnetunnid koguduse kantseleis  kolmapäeviti  kell  11.00 - 14.00. Õpetaja Lembit Tammsalu, telefon 5530045, e-post: ltammsalu@gmail.com.

Kullamaa Kalmistu register

Kullamaa kalmistu registrisse on kantud üle nelja ja poole tuhande hauatähise.


Hauatähise otsimiseks on erinevaid võimalusi.


Kalmistu kaardilt otsides vajutage otsingumärgile (luup) ja sisestage maetu nimi või nimeosa. Kalmistu kaardile ilmuvad sisestatud nimega hauatähised (ristid). Ristil klikkides avanevad andmed maetu kohta.


Eraldi on plaanil välja toodud tuntud isikute hauad ja andmed, selleks vajutage „Näita kuulsaid haudasid“.


Maetu otsing alt otsides avaneb vastavalt sisestatud andmetele nimekiri, klikkides nimel avaneb konkreetne hauatähis.


Kalmistu register lingi alt avaneb kogu hauatähiste register nimekirja järgi. Valitud nimel klikkides avaneb kalmistu plaanil vastav hauatähis (rist), sellel klikkides maetu andmed.

Kullamaa Kalmistust

Kullamaa kalmistule on püstitatud mitmeid haruldasi ja kunstipäraseid hauamärke ja – sambaid, mis tähistavad Kullamaal tegutsenud ühiskonnategelaste matmispaiku. Kirikaias  pakub huvi Sitakoti Matsi ratasrist aastast 1621. See on vanimaid säilinud ratasriste Eestis. Kiriku sisse ja ümber on maetud aadlikke ja mõisnikke, kelle perekonnaplatsid on ümbritsetud raudaedadega ja kaetud hauaplaatidega, millel saksakeelsed kirjad veel loetavad. Kullamaa kalmistule maetud kultuur- ja ühiskonnategelaste kohta on andmed kalmistu registris ja kalmistu värava juures asuval stendil.


Kullamaa kirikuaed ja mitmed hauatähised on kantud kultuurimälestiste riiklikku registrisse.


Kullamaa kalmistul puhkab ka Eesti esimene tuntumaid  heliloojaid Rudolf Tobias (1873-1918).  Tema põrm toodi 1992.a. Saksamaalt Eestisse ja maeti Kullamaale oma vanemate ja lähedaste hauaplatsile kalmistu peavärava kõrval. Keskuse pargis avati 1973.a. R. Tobiase mälestussammas ning 2013. a mälestuspink. Noorema põlve kultuuritegelastest on Kullamaa kalmistule maetud Kullamaa vallast pärit näitleja Aare Laanemets.


Loe artiklit ajalehes Lääne Elu 24.07.2004 Kalmuaias puhkab Kullamaa kuldne minevik.


 
 

 
 
 
 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles