Arhiiv

Ettevõtlus
 MTR ehk Majandustegevuse register alates 1. juulist 2014

https://mtr.mkm.ee/?m=1

Alkoholi, tubakatoodete müügiga või toitlustamisega tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama MTR-i.

MTR-i siseneda eesti.ee kaudu ID-kaardiga.

Avalehel kuvatakse ettevõtja viimased taotlused ja viimased teavitused, talle väljaantud tegevuslubasid ja tema esitatud majandustegevusteateid. Ettevõtja saab oma esitatud ja menetluses taotlusi vaadata, samuti jätkata pooleliolevate taotluste sisestamist.


Kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle, küll aga jääb ettevõtjale võimalus kahe aasta jooksul s.o kuni 1. juulini 2016 esitada majandustegevusteade majandustegevuse registrile ettevõtja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu. Selle kohaliku omavalitsuse poolt tehtud toimingu eest tuleb ettevõtjal vastavalt riigilõivuseadusele tasuda riigilõivu 10 eurot.

 

 

info registrite kohta:registripidaja  Katrin Viks, tel. 47 2476747 24767


Maaettevõtjate teabelevikeskus - PIKK

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - PRIA


Maaettevõtluse võimalused ja võimalikud arengusuunad Kullamaa vallas - E. Pärnpuu ettekanne Kullamaa arengukonverentsil 16.04.2010


 Majanduselust Kullamaal 1920-1930-ndatel aastatel - Aili Anseli artikkel valla ajalehes

 

 

 
 

 
 
 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles