Arhiiv

Ehitus
 

Ehitisregister

Ehitisregistri teated ja juhised


Ehitusalased blanketid Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumi veebilehel

(doc. formaadis)

 


Riigilõivud ehituse alal alates 1. juulist 2015

Väljavõte Riigilõivuseadusest

Riigilõiv tuleb tasuda Kullamaa Vallavalitsuse arveldusarvele  EE431010602002426009 AS SEB.

Riigilõivu tasumisel märgitakse maksedokumendile selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi. (Alus RLS § 9)
Puurkaevude jms ehituseks ja rekonstrueerimiseks vajalikud projektid

Keskkonnaministri  09.07.2015 määrus nr 43


Lisa 1 Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm

Lisa 2 Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm

Lisa 3 Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm

Lisa 4 Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm

Lisa 5 Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm

Lisa 6 Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm

Lisa 7 Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm

Lisa 8 Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm

 

 

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles