Arhiiv

Valimised
 

Valimistulemuste väljakuulutamine

Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr. 7 "Valitud volikogu liikmete registreerimine".Lääne-Nigula vallla valimiskomisjoni otsused:

http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/toimik/2457987/1

 


Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

Kuna Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva vallad  on otsustanud ühineda üheks Lääne-Nigula vallaks, valime Kullamaal seekord Lääne-Nigula vallavolikogu.


Valimisõigus Kullamaa vallas on igal valimispäevaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Kullamaa vallas.  Valimisjaoskonda tulles tuleb kindlasti võtta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument (ID kaart, pass või juhiluba).


Kullamaa valimisjaoskond nr. 1 asub endisel aadressil, Kullamaa vallamajas  Kullamaa külas. Valimiskomisjoni esimees on Katrin Viks, liikmed Jaan Rajaste, Anneli Jõelaan, Eda Milling, Sirje Kast.  Tänaseks peaksid kõik valijad olema saanud ka valijakaardi, kus kõik juhised täpselt kirjas.


5. oktoobrist kuni  8. oktoobrini on Lääne maakonna inimestel võimalik eelhääletada Haapsalu Kultuurikeskuses, Posti 3. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.


Elektrooniliselt saab hääletada Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel

https://www.valimised.ee ööpäevaringselt alates 5. oktoobrist kell 9.00 kuni 11. oktoobrini kell 18.00.

 

09. oktoober kuni 11. oktoober toimub eelhääletamine kell 12.00 kuni 20.00. Eelhääletamise ajal saab hääletada ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, ehk siis Kullamaal saavad oma ringkonna kandidaatidele hääle anda ka mujal elavad isikud. Igas vallas ja linnas on avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohta.


15. oktoober  on valimispäev.

Hääletamine toimub kell 9.00 kuni 20.00.

Valimispäeval saab ka kodus hääletada.

Kodus hääletamiseks esitab valija Kullamaa Vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile hiljemalt valimispäeva 14.00-ks kirjaliku taotluse, kus on ära märgitud kodushääletamise taotluse põhjus.  Taotluse võib esitada ka telefoni teel Kullamaa jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 14.00-ni telefonil 5887 3621.


Kullamaa vallas on valimisaktiivsus alati kõrge olnud. Eelmistel kohalikel valimistel oli Kullamaa osavõtu protsendiga 77,9 maakonnas esikohal, maakonna keskmine oli 57,10 %, Eesti keskmine 57,96 %. Ootame aktiivset osavõttu kindlasti ka sel korral.


Kandidaadid Lääne-Nigula Vallavolikogusse

https://kov2017.valimised.ee/kandidaadid?county=56&parish=441&district=1


 

Bussigraafik valimiste päeval


15.10.2017

LIIVI-ÜDRUMA-KULLAMAA

10.00 LIIVI

10.05 SORDI

10.10 JÕGISOO

10.20 SOO-OTSA

10.25 ÜDRUMA

10.30 TURPLA

10.35 SILLA

10.40 KULLAMAA

13.00 Kullamaalt Liivile tagasi


VAIKNA-KOLUVERE-KULLAMAA

11.00 VAIKNA

11.05 KUUSIKU

11.15 TÖÖKOJA

11.20 KALJU

11.25 KONTOR

11.30 KOLUVERE

11.40 KULLAMAA

14.00 Kullamaalt Vaiknale tagasi

 Valimisjaoskonnad kogu valimisringkonnas

Lääne-Nigula valla volikogu valimisteks on moodustatud Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla, Nõva valla, haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 8 valimisjaoskonda:

1) valimisjaoskond nr 1 - Vallamaja, Kullamaa küla, Kullamaa vald, Lääne maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 - Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 - Raba tn 2, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
4) valimisjaoskond nr 4 - Tallinna mnt 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
5) valimisjaoskond nr 5 - Hansuküla tee 2, Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
6) valimisjaoskond nr 6 - Vallamaja, Martna küla, Martna vald, Lääne maakond;
7) valimisjaoskond nr 7 - Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas, Noarootsi vald, Lääne maakond;
8) valimisjaoskond nr 8 - Vallamaja, Nõva küla, Nõva vald, Lääne maakond.


Kullamaa valimisjaoskonnas nr. 1  saab eelhääletamise ajal hääletada väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.


Kullamaa valimisjaoskonna lahtioleku ajad:
 • eelhääletamise päevadel 09-11.10.2017 kell 12.00-20.00 
 • valimispäeval 15.10.2017 kell 9.00-20.00VALIJA MEELESPEA
  - 5.-8. oktoobril maakonnakeskuses toimuva hääletamise kohta vt lisainfot aadressilt www.valimised.ee.

  - 9.-11. oktoobril on avatud kõik jaoskonnad. Igas vallas ja linnas on avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda.

  - Valimisjaoskondade kohta leiate teavet ka aadressil http://valimised.rahvastikuregister.ee.

  - Elektrooniliselt saab hääletada 5.-11. oktoobril aadressil www.valimised.ee.

  - Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus. Valimispäeval saate esitada taotluse ka valimisjaoskonna telefonil 58873621 kella 9.00-st kuni 14.00-ni.

  - Valimisjaoskonda võtke kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.

  - Täitke hääletamissedel hääletamiskabiinis.

  - Teie poolt hääletamissedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumbrit ei tohi parandada, küsige komisjonilt uus sedel.

  - Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.

  - Te saate hääletada kandidaatide poolt, kes on üles seatud Teie rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses valimisringkonnas.
Vabariigi Valimisteenistuse koduleht (kogu info valimiste kohta)


https://www.valimised.ee/et

 

 Maakonna valimisjuhi 22.08.2017 otsusega nr. 1 on 15.10.2017 KOV   valimisel määratud Haapsalu linna valimisjaoskond nr 1 maakonnakeskuse valimisjaoskonnaks, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda perioodil 5.-8. oktoober 2017 kl

12.00-20.00.

Maakonnakeskuse valimisjaoskonna asukoht: Posti t 3, Haapsalu, Haapsalu

Kultuurikeskuses.Valimiskomisjoni asukoht:

Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni asukohaks on Lääne-Nigula vallamaja, aadressiga Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond. http://wd.kullamaa.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=213482&tid=9752&desktop=1018


Valimiskomisjoni tööajad:
alates 16. augustist kuni 13. septembrini  2017
 • igal esmaspäeval, neljapäeval ja reedel kella 09.00 kuni 12.00-ni,
 • igal teisipäeval ja kolmapäeval kella 13.00 kuni 16.00-ni.
 • 05. septembril  ja 07. septembril  kella 15.00 kuni 18.00-ni.  

alates 14. septembrist töötab valimiskomisjon:
 • teisipäeviti kella 13.00 kuni 16.00-ni ja
 •  neljapäeviti kella 9.00 kuni 13.00-ni.

 

Kontakt: telefon 47 20 303, kristi.sadulsepp@laanenigula.ee

Lääne-Nigula vallla valimiskomisjoni otsused:

http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/toimik/2457987/1

Valimisjaoskondade moodustamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/417062017017

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles