Arhiiv

Dokumendid
 

Dokumendiregister

 

Kõik Kullamaa Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määrused  on avaldatud Riigi Teatajas

(KOV terviktekstid all)

 

 

Dokumendiregistri kasutamise juhend 

 

Kullamaa Vallavalitsuses on kasutusel dokumendiregister "Webdesktop".

Registris on kajastatud õigusaktid ja protokollid alates 1.01.2009 ja kirjavahetus alates 5.02.2008.a.

 

Dokumendiregistri kasutamise juhend

Kullamaa Vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses saadud või loodud dokumendid.


Dokumendiregistri avavaates on näha vasakul asuvat dokumendipuud  ning ülemise sinise riba peal otsinguakent, mis otsib üle kõigi dokumentide.
Liikudes vasakul asuvas dokumendipuus soovitud kohta, tuleb dokumentide nimekirja nägemiseks vajutada kõige lõpuks nupule OTSI.

 

Avalikus dokumendiregistris ei tagata alati otseligipääsu isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele (Avaliku teabe seadus § 12 42). Dokumentidega tutvumiseks palume esitada teabenõue.

Avalikustatud ei ole ka dokumendid, mis on tunnistatud asutuse siseseks kasutamiseks.

 

Kullamaa valla privaatsuspoliitika

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles