Arhiiv

Eeskirjad ja korrad
 

Kullamaa valla ehitusmäärus


Kullamaa valla kaevetööde eeskiri


Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri


Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutuseeskiri

Raieloa andmise kord Kullamaa vallas


Kullamaa valla üldplaneering


 

 

Ehitusseadustik, jõustus  01.07.2015

 

Planeerimisseadus, jõustus 01.07.2015

 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus, jõustus 01.07.2015

 

Ehitusseadustiku rakendussaktid


 


 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles